För ett mer jämställt Norrbotten där kön inte avgör ungas framtid och fler kan gå sin egen väg och förverkliga sig själva här. Inte någon annanstans.

GÅR DU DIN EGEN VÄG?

En av Norrbottens stora utmaningar är att arbetsmarknaden är uppdelad, kvinnor och män jobbar i stor utsträckning med olika saker på olika positioner. När kön avgör ungas framtid går länet miste om kompetens som behövs för att klara framtidens utmaningar.

Visste du till exempel att endast fem av totalt 16 branscher i Norrbotten har en jämn könsfördelning? Eller att kvinnor i större utsträckning gör studie- och yrkesval som anses som typiskt manliga än att män väljer de som anses som typiskt kvinnliga?

För dig som är ung finns risken att du väljer att jobba med det som du tror förväntas av dig istället för det du verkligen vill. Eller att du känner att det finns bättre förutsättningar för dig och dina drömmar i en annan stad eller ett annat land. Det är viktigt att det finns möjligheter för dig att förverkliga dig själv här i Norrbotten. Inte någon annanstans.

Tillsammans kan vi ifrågasätta stereotyper och normer, lyfta goda exempel och stå upp för ett jämställt Norrbotten. För att fler ska kunna gå sin egen väg nu och i framtiden.

map

GÅ DIN EGEN VÄG

Våra superhjältar Greta och Adam funderar kring varför vissa säger att det finns saker som tjejer kan göra bättre än killar och tvärtom.

Dela gärna filmen och dina tankar om normer och stereotyper under #gådinegenväg.

LÄS RAPPORTEN & POPULÄRBROSCHYREN

I populärbroschyren kan du bland annat läsa om unga som gjort studie- och yrkesval som bryter mot stereotyper och normer. I rapporten kan du ta del av fakta och statistik om jämställdheten inom arbetsmarknaden i Norrbotten. Visste du till exempel att antalet kvinnor som jobbar med teknik och tillverkning har fördubblats under de senaste 30 åren? Eller att kvinnor lägger fem timmar mer än män på att utföra sysslor i hemmet?

Ladda gärna ned och läs materialet och dela med dig av dina tankar under #gådinegenväg. Trevlig läsning!

LADDA HEM RAPPORTEN 
LADDA HEM POPULÄRBROSCHYREN 

folder

Verktygslåda ”Gå din egen väg!”

Så här kan samtalskorten i verktygslådan användas:

  • För att arbeta mer normkritiskt och genusmedvetet i undervisningen.
  • I samtal mellan studie- och yrkesvägledare och elever inför valet av gymnasieprogram.
  • Som en övning under samhällskunskaps- eller svenskalektionen för att prata om jämställdhet i kommande studieval eller arbetsliv.
  • Av rektorer i syfte att försäkra sig om att all personal har kunskaper om och förståelse för hur kön samt social och kulturell bakgrund påverkar elevernas studie- och yrkesval, samt att de har kunskaper om hur elevernas föreställningar om utbildningar och yrken kan utmanas.
  • Av studie- och yrkesvägledare för att vägledningssamtalen ska utmana elevens föreställningar om yrken och utbildningar utifrån kön, social och kulturell bakgrund.
  • Av lärare för att utmana, problematisera och visa på alternativ till traditionella föreställningar om kön som annars kan begränsa elevernas framtida studie- och yrkesval.
  • För att ge unga en ökad förståelse för hur kunskaper om studier och arbetsmarknad kan påverka ett senare val till gymnasiet eller högre studier.

Samtalskorten är framtagna som en del av informationssatsningen Gå din egen väg! och finns att ladda ned via webben. Du kan även beställa en verktygslåda genom att mejla: [email protected]

Ladda ned verktygslådan som PDF

Handledning som PDF

kort_web