Bättre lön om du är av manligt kön

Den svenska arbetsmarknaden är uppdelad, kvinnor och män jobbar med olika saker. På individuell nivå får detta stora konsekvenser för kvinnor och mäns liv. Det är löneskillnaderna ett exempel på. Den genomsnittliga löneskillnaden mellan män och kvinnor ligger på 12,5 procent*.


I Norrbotten har kvinnor lägre medelinkomst än män i samtliga kommuner. Störst skillnad är det i Gällivare och Kiruna där män har cirka 100 000 kronor mer än kvinnor i årsinkomst. Det är en av anledningarna till att det är viktigt att uppmuntra unga till att bryta stereotypa könsnormer i studie- och yrkesval.

* http://www.mi.se/publicerat/loneskillnader-mellan-kvinnor-och-man/Fortsätt läsa