Hurra för alla människors lika rättigheter!

Idag är det Internationella dagen för mänskliga rättigheter. Dagen instiftades för att hedra FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna som antogs den 10 december 1948.


Trots att det är 2016 och snart 2017, har människor inte lika rättigheter. Inte ens i Sverige – som har kommit långt gällande jämställdhet, men inte nått målet om att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Jämställdhet är en viktig del av de mänskliga rättigheterna, men det finns desto fler.
Läs gärna mer här: http://www.manskligarattigheter.se/Fortsätt läsa