Killar kan väl inte ta hand om barn!

Är du också döless på föreställningar om vad som är ”manligt” och ”kvinnligt”? Alla påverkas av normer och stereotyper. Det är tydligt om en tittar på vad tjejer och killar väljer att studera, endast 5 av 22 gymnasieprogram i Norrbotten har en jämn könsfördelning.


Studier visar att manligt könsmärkta studieinriktningar och branscher värderas högre än kvinnligt könsmärkta. Det innebär att pojkar tar en högre ”social risk” om de bryter mot könsnormen – vad kan vi göra åt det?Fortsätt läsa